niedziela, 26 stycznia 2014

Czym jest Biblia dla duchowienstwa katolickiego?

Petycja, którą kardynałowie wręczyli papieżowi Juliuszowi III bezpośrednio po wybraniu go na papieża 7 lutego 1550 roku.

Znajduje się ona w pewnym dokumencie historycznym pochodzącym z czasów Reformacji i przechowywanym w paryskiej Bibliotece Narodowej (Foliał B, nr 1088, tom2, str 641-650. Zawiera ona między innymi następujący ustęp:

" Ze wszystkich rad, których możemy udzielić Waszej Świątobliwości, najpotrzebniejszą zachowaliśmy na koniec. (...) Mała cząstka Ewangelii, którą się zwykle czyta na Mszy, powinna wystarczyć, i nikomu nie powinno się pozwalać czytać więcej. Dopóki lud będzie się zadowalał tą odrobiną, Wasze interesy będą się układać pomyślnie, a gdy tylko lud zechce czytać więcej, Wasze interesy zaczną podupadać. Biblia jest książką, która więcej niż cokolwiek innego, wzniecała przeciw nam rozruchy i zamieszki, doprowadzające nas nieomal do zguby. W rzeczy samej, gdy ktoś dokładnie zbada nauki Biblii i porówna je z tym, co się dzieje w naszych kościołach, to rychło zauważy niezgodność i uświadomi sobie, że nasze nauki często są niezgodne z Biblią, a jeszcze częściej wprost jej zaprzeczają. Jeśli ludzie to sobie uświadomią, nigdy nie przestaną się nam sprzeciwiać dopóki wszystko nie zostanie obnażone i wtedy staniemy się przedmiotem powszechnej pogardy i nienawiści. Dlatego jest rzeczą niezbędną odsunąć Biblię od wzroku ludzi, ale z krańcową ostrożnością, żeby nie spowodować buntu."  

Nie dajmy się nikomu zwodzić, sprawdzajmy w Piśmie Świętym, czy to, czego nas uczą jest rzeczywiście Słowem Bożym.

Bądźmy jak Berejczycy, którzy przyjęli naukę z całą gorliwością, ale jednocześnie codzienne badali Pisma, czy istotnie tak jest. - Dz. Ap. 17:11. 

John Paul Jackson - Poziomy słuchania Boga

Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 2

Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 1 (+playlista)