sobota, 11 października 2014

Bałbochwalstwo

To słowo dzisiaj brzmi bardzo archaicznie i niezrozumiale.
Jednym zdaniem- bałwochwalstwo, to oddawanie czci czemukolwiek, komukolwiek, a także jakiejś idei, (którą może być równie dobrze fikcyjne bóstwo i pogoń za pieniądzem),filozofii…,zamiast prawowitemu Władcy Bogu. Widać stąd, jak bardzo szeroki to temat, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym mamy zdecydowanie więcej pokus, więcej pociągających dróg życiowych jak to było przed wiekami…
Dziś świat nie chce przyznać się do bałwochwalstwa, które jest w wielu wyznaniach praktykowane. I mam nadzieje, że ten komentaż pomoże nam się zastanowić czy jest to zgodne z Dekalogiem,które nam Pan nasz Bóg dał na Świętej Górze Synaj Mojżeszowi .


(2 Moj. 20:3-5) „Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania…”(2 Moj. 20:23) „Nie wolno wam sporządzać obok mnie bogów ze srebra, nie wolno wam też sporządzać sobie bogów ze złota”.(2 Moj. 32:Cool śpiesznie zboczyli z drogi, którą im nakazałem iść. Uczynili sobie lany posąg cielca i mu się kłaniają, i składają mu ofiary, mówiąc: ‘Oto twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej’”.(2 Moj. 34:14) „Nie wolno ci padać na twarz przed innym bogiem, gdyż Jhwe, który ma na imię Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym”.(2 Moj. 34:17) „Nie wolno ci czynić sobie lanych bożków”.(3 Moj. 19:4) „Nie zwracajcie się do nic niewartych bogów i nie wolno wam czynić sobie lanych bogów. Jam jest Jahwe, wasz Bóg”.(3 Moj. 26:1) „Nie wolno wam czynić sobie nic nie wartych bogów i nie wolno wam stawiać sobie rzeźbionego wizerunku ani świętego słupa, i nie wolno wam wystawiać żadnego kamienia na pokaz w waszej ziemi, by mu się kłaniać; bom ja jest Jahwe, wasz Bóg”.(5 Moj. 4:15-19) „I pilnie zważajcie na swe dusze, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, żebyście nie postąpili zgubnie i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety, podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobizny jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebiosami, podobizny czegokolwiek, co się porusza po ziemi, podobizny jakiejkolwiek ryby, która jest w wodach pod ziemią; i żebyś nie podniósł oczu ku niebiosom, a widząc słońce i księżyc, i gwiazdy, cały zastęp niebios, w końcu nie został zwiedziony i nie kłaniał się, i nie służył im – Jahwe, twój Bóg przydzielił je wszystkim ludziom pod całymi niebiosami”.(5 Moj. 4:23-2Cool „Strzeżcie się, byście nie zapomnieli o przymierzu Jahwe, swego Boga, które on z wami zawarł, i byście nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci czegokolwiek, w związku z czym Jehowa, twój Bóg dał ci nakaz. Bo Jehowa, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem wymagającym wyłącznego oddania.Jeżeli zostaniesz ojcem synów i wnuków i będziecie długo przebywać w tej ziemi , i postąpicie zgubnie, i zrobicie rzeźbiony wizerunek, postać czegokolwiek, i popełnicie zło w oczach Jehowy, swego Boga , tak iż go obrazicie, to biorę dziś za świadków przeciwko wam niebiosa i ziemię, że z całą pewnością szybko wyginiecie z ziemi, do której się przeprawiacie przez Jordan, by ją wziąć w posiadanie. Nie przedłużycie swoich dni na niej, gdyż niechybnie zostaniecie unicestwieni. I Jehowa rozproszy was pomiędzy ludy, i pozostanie was mała liczba pośród narodów, do których Jahwe was wypędzi. I tam przyjdzie wam służyć bogom, wytworowi rąk człowieka, drewnu i kamieniowi, które nie widzą ani nie słyszą, ani nie jedzą, ani nie wąchają”.(5 Moj. 5:7-9) „Nigdy nie wolno ci mieć innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno ci robić rzeźbionego wizerunku, żadnej postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, albo tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania…”(5 Moj. 6:13-15) „Jahwe, twego Boga, masz się bać i jemu masz służyć, i na jego imię masz przysięgać. Nie wolno wam chodzić za innymi bogami, za żadnymi bogami okolicznych ludów (bo, twój Bóg pośród ciebie, jest Bogiem wymagającym wyłącznego oddania), żeby czasem Jahwe, twój Bóg, nie zapłonął na ciebie gniewem i nie musiał cię unicestwić z powierzchni ziemi”.(5 Moj. 7,5)„Lecz oto, co macie im uczynić: Ich ołtarze macie zburzyć i ich święte słupy macie potrzaskać, i ich święte pale macie pościnać, a ich ryte wizerunki macie spalić ogniem”.(5 Moj. 10:20-21) „Jahwe, swego Boga, masz się bać. Jemu masz służyć i do niego lgnąć, i na jego imię przysięgać. To jego masz wysławiać i on jest twoim Bogiem, który ci uczynił te wielkie i napawające lękiem rzeczy, jakie twoje oczy widziały”.(5 Mój. 11,27-2Cool „błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Jahwe, swego Boga, które wam dzisiaj nakazuję; a przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Jahwe, swego Boga, i zboczycie z drogi, co do której wam dzisiaj nakazuję, a będziecie chodzić za innymi bogami, których nie znacie.”(5 Moj. 16:21-22) „Nie wolno ci zasadzić sobie żadnego drzewa, by stanowiło święty pal obok ołtarza Jahwe, twego Boga, który sobie zbudujesz. Nie wolno ci też postawić sobie świętego słupa, rzeczy, której Jahwe, twój Bóg, nienawidzi.”(5 Moj. 27,15a) „Przeklęty mąż, który wykonuje rzeźbiony wizerunek lub lany posąg – obrzydliwość dla Jehowy, wytwór ręki obrabiającego drewno i metale”(5 Moj. 29:16-17) „…sami bowiem wiecie, jak mieszkaliśmy w ziemi egipskiej i jak przechodziliśmy pośród narodów, przez które wyście przechodzili. I widzieliście ich obrzydliwości oraz ich gnojowe bożki – drewno i kamień, srebro i złoto – które znajdowały się u nich”.

 (1 Sam. 15:23) „ …bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód – tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim „.(Ps. 65:1-2) Tylko Bóg wysłuchuje modlitwy.(Ps. 106:19-20) „Ponadto na Horebie uczynili cielca i kłaniali się lanemu posągowi, tak, iż zamienili moją chwałę na podobiznę byka, żywiącego się roślinnością”.(Ps. 106,37-3Cool(Ps. 106,36.40-42) Wizerunki stały się sidłem, zgubą.(Ps. 115:4-Cool „Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ziemskiego człowieka.
Mają usta , lecz nie mówią; mają oczy, lecz nie widzą; mają uszy, lecz nie słyszą. Mają nos, lecz nie czują zapachu.
Ręce mają, lecz nie dotykają. Stopy mają lecz nie chodzą; gardłem swym nie wydają dźwięku.
Do nich staną się podobni ich twórcy – wszyscy, którzy im ufają”.(Ps. 135:15-1Cool „Bożki narodów to srebro i złoto, dzieło rąk ziemskiego człowieka. Usta mają, lecz nie mówią; oczy mają, lecz nie widzą; uszy mają, lecz ku niczemu nie mogą nadstawić ucha.
Nie ma też ducha w ich ustach.
Podobni do nich staną się ci, którzy je czynią, każdy, kto im ufa”.(Iz. 2:Cool „ I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”.(Iz. 30:22) „I splugawicie powłokę swoich srebrnych rytych wizerunków oraz ściśle przylegające okrycie swego lanego posągu. Porozrzucacie je. Jak kobieta miesiączkująca powiesz do czegoś takiego: ‘Plugastwo!’ „(Iz. 31:7) „W owym dniu bowiem każdy z nich porzuci swych nic niewartych bogów ze złota, których wam ku grzechowi uczyniły wasze ręce”.(Iz. 40:18-20) „Do kogo przyrównacie Boga i jakie podobieństwo możecie z nim zestawić? Rzemieślnik wykonał lany posąg, a ten, kto wykonuje przedmioty z metalu, pokrywa go złotem i wykuwa srebrne łańcuszki. Wybiera na daninę jakieś drzewo, drzewo, które nie jest spróchniałe. Wyszukuje sobie zdolnego rzemieślnika, żeby przygotować rzeźbiony wizerunek, którym nic nie zachwieje”. (zobacz do końca rozdziału)(Iz. 42:Cool „Jam jest Jahwe. To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom”.(Iz. 42:17) „Zawrócą, wielce się zawstydzą ci, którzy pokładają ufność w rzeźbionym wizerunku, którzy mówią do lanego posągu: ‘Wyście naszymi bogami’ ”.(Iz. 43:10-11) „Wy jesteście moimi świadkami – brzmi wypowiedź Jahwe – moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy”. (zob. do wersetu 13)(Iz. 45:5-6) „Jam jest Jahwe i nie ma nikogo innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Opaszę cię mocno, chociaż mnie nie poznałeś, by ludzie ze wschodu słońca i z jego zachodu poznali, że oprócz mnie nie ma nikogo. Jam jest Jahwe i nie ma nikogo innego”.(Iz. 45:14-16) „……… i nie ma nikogo innego; nie ma innego Boga. Doprawdy, ty jesteś Bogiem pozostającym w ukryciu, Bogiem Izraela, Wybawcą. Wszyscy oni zostaną zawstydzeni, wręcz upokorzeni. Razem w upokorzeniu pójdą wytwórcy bożyszczy.”(Iz. 45:18b) „Jam jest Jahwe i nie ma nikogo innego”.(Iz. 45:20b) „Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”.(Iz. 45:21b-22) „ …Czyż nie ja, Jahwe, poza którym nie ma innego Boga – Bóg prawy i Wybawca, a oprócz mnie nie ma innego?Nawróćcie się do mnie i bądźcie wybawieni, wy wszyscy na krańcach ziemi; bo ja jestem Bogiem i nie ma nikogo innego”.(Iz. 46,5-7) „Do kogo mnie przyrównacie albo z kim mnie zrównacie lub zestawicie, żebyśmy byli do siebie podobni? Niektórzy szastają złotem z sakiewki i odważają srebro za pomocą ramienia wagi. Najmują kogoś wykonującego przedmioty z metalu, a on z tego czyni boga. Padają na twarz , kłaniają się. Niosą go na ramieniu, Dźwigają go i stawiają go na jego miejscu, żeby stał. Z miejsca, gdzie stoi, nie przenosi się. Ktoś do niego woła, lecz on nie odpowiada; nikogo nie wybawia z jego udręki”.(Iz. 46,9) „ Przypomnijcie sobie rzeczy pierwsze, dawne, że ja jestem Boski i nie ma innego Boga ani nikogo podobnego do mnie”.(Iz. 48,4-5) „Ponieważ wiedziałem, że jesteś twardy i że twoja szyja to ścięgno żelazne, a twe czoło to miedź, więc od owego czasu ci oznajmiałem. Zanim mogło nastąpić, dawałem ci o tym słyszeć, żebyś nie mówił: ‘Uczynił je mój bożek, nakazał je mój rzeźbiony wizerunek i mój lany posąg”.(Iz. 57,3-5) „A wy zbliżcie się tutaj, synowie czarownicy, potomstwo osoby cudzołożnej oraz nierządnicy: Z kogo się naigrawacie? Przeciw komu rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czyż nie jesteście dziećmi występku, potomstwem fałszu, tymi, którzy rozniecają namiętność pod wielkimi drzewami, pod każdym bujnym drzewem, którzy zabijają dzieci w dolinach potoków, pod rozpadlinami urwistych skał?  (Jer. 2,11) „Czy jakiś naród zamienił bogów na tych, którzy nie są bogami? Lecz mój lud zamienił moją chwałę na coś, co nie może przynieść pożytku”.(Jer. 2,27-2Cool „Mówią do drzewa: ‘Jesteś moim ojcem’, a do kamienia: ‘Ty mnie urodziłeś’. Lecz do mnie obrócili się plecami, a nie twarzą. I w czasie swego nieszczęścia powiedzą: ‘Racz powstać i nas wybawić’ „.(Jer. 7,1Cool „Synowie zbierają patyki, a ojcowie rozpalają ogień, żony zaś zagniatają ciasto, by robić placki ofiarne dla ‘królowej niebios’; i wylewa się ofiary płynne innym bogom, aby mnie obrażać”.(Jer. 7,30-31) „Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami - wyrocznia Pana - umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcić. I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.”(Jer. 10,3-6) „Bo zwyczaje ludów są tylko tchnieniem, ponieważ jest to zwykłe drzewo z lasu, które ktoś ściął, dzieło rąk rzemieślnika posługującego się dłutem. Upiększa się je srebrem i złotem. Przymocowują je gwoździami i młotami, żeby żaden się nie chwiał. Są jak strach na wróble w polu ogórkowym i nie potrafią mówić. Trzeba je nosić, bo nie potrafią stawiać kroków. Nie lękaj się ich, ponieważ nie mogą sprowadzić nieszczęścia, nie są też w stanie czynić nic dobrego.Nie ma absolutnie nikogo podobnego do ciebie, Jehowo. Ty jesteś wielki i twoje imię jest wielkie, potężne”.(Jer. 10,8-11) „Wszyscy razem są głupi i bezrozumni; nauka pochodząca od bałwanów — to drewno. Srebro kute w płytki, przywożone z Tarszisz, a złoto z Ufaz - dzieło sprawnych rąk złotnika. Szaty ich są z purpury i szkarłatu - to wszystko jest dziełem zręcznych rzemieślników. Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Gdy się gniewa, drży ziemia, a narody nie mogą się ostać wobec Jego gniewu. Tak macie mówić do nich: Bogowie, którzy nie uczynili nieba i ziemi, znikną z ziemi i spod tego nieba.”(Jer. 10,14-15) „Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.”(Jer. 11,10-13) „Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za obcymi bogami, by im służyć: Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami. Dlatego tak mówi Pan: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham. Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło; wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia. Bo ile masz miast, tyle też bogów, Judo! Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy Hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala.”(Jer. 16,20) „Czyż ziemski człowiek może sobie uczynić bogów, skoro nie są oni bogami?”.(Jer. 19,4-5) „Opuścili bowiem Mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych. Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło Mi nawet na myśl.”(Jer. 22,8-9) „A gdy wielu ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego: Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem? Odpowiedź będzie brzmiała: Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im.”(Jer. 25,6-7) „A nie chodźcie za innymi bogami, by im służyć i się im kłaniać, żebyście mnie nie obrażali dziełem swoich rąk i żebym nie sprowadził na was nieszczęścia.Lecz wyście mnie nie słuchali – brzmi wypowiedź Jahwe – po to, by mnie obrażać dziełem swoich rąk, na swoje nieszczęście”.(Jer. 32,29-31) „A Chaldejczycy ……wejdą i podpalą to miasto ogniem, i spalą je oraz domy, na których dachach sprawiano, że wznosił się dym ofiarny dla Baala, i wylewano ofiary płynne dla innych bogów, by mnie obrażać. Albowiem synowie Izraela i synowie Judy od samej młodości czynili jedynie to, co złe w moich oczach; bo synowie Izraela po prostu mnie obrażają dziełem swych rąk – brzmi wypowiedź Jehowy”.(Jer. 32,35)„Ponadto wznosili wyżyny dla Baala, które są w dolinie syna Hinnoma,aby swych synów i córki przeprowadzać przez ogień dla Molocha – coś, czego im nie nakazałem, ani nie zrodziło się to w moim sercu, by czyniono tę obrzydliwość – żeby doprowadzać Judę do grzechu”.(Jer. 51,17b-1Cool Każdy, kto wykonuje przedmioty z metalu, zawstydzi się z powodu rzeźbionego wizerunku; bo jego lany posąg jest fałszem i w tych rzeczach nie ma ducha. Są marnością, dziełem wartym śmiechu. Znikną, gdy zostanie na nie zwrócona uwaga”. (Ezech. 7,20) „A przystrojenie ozdoby postawiono jako powód do dumy; i uczynili z tego swe obrzydliwe wizerunki, swe obrzydliwości. Dlatego uczynię im to czymś wstrętnym”.(Ezech. 6,4-5) „I wasze ołtarze zostaną spustoszone, a wasze kadzielnie będą połamane, i sprawię, że wasi zabici padną przed waszymi gnojowymi bożkami. I położę trupy synów izraelskich przed ich gnojowymi bożkami i porozrzucam wasze kości dookoła waszych ołtarzy”.(Ezech. 8,8-17) „Potem rzekł do mnie: ‘Synu człowieczy, proszę, przebij mur’. I przebiłem mur, a oto było tam jakieś wejście. I rzekł do mnie: ‘Wejdź i zobacz okropne obrzydliwości, których oni się tu dopuszczają’. Wszedłem więc i zobaczyłem, a oto była tam wszelką podobizna stworzeń pełzających i wstrętnych zwierząt oraz wszystkie gnojowe bożki domu izraelskiego, wyryte dookoła na ścianie. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego wraz ze stojącym wśród nich Jaazaniaszem, synem Szafana, stało przed nimi, każdy ze swą kadzielnicą w ręce; i wznosiła się woń obłoku kadzidła. I rzekł do mnie: ‘Czy widziałeś, synu człowieczy, co czynią w ciemności starsi domu izraelskiego, każdy w wewnętrznych pokojach przeznaczonych dla czegoś, co wystawiają na pokaz? Mówią bowiem: ‘Jehowa nas nie widzi. Jehowa opuścił kraj’”. I dalej mówił do mnie: ‘Lecz ujrzysz jeszcze inne wielkie obrzydliwości, których oni się dopuszczają’. (14) Przyprowadził mnie więc do wejścia do bramy domu Jehowy, które wychodzi na północ, a oto siedziały tam kobiety opłakujące boga Tammuza. I jeszcze rzekł do mnie: ‘Czy widziałeś to, synu człowieczy? Lecz ujrzysz jeszcze inne wielkie obrzydliwości, gorsze od tych’. Wprowadził mnie więc na wewnętrzny dziedziniec domu Jehowy, a oto u wejścia do świątyni Jehowy, między portykiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów obróconych plecami do świątyni Jehowy, a twarzami na wschód; i kłaniali się ku wschodowi, ku słońcu.”(Ezech. 13,17-23) „A ty, synu człowieczy, zwróć swe oblicze przeciwko córkom twego ludu, które z własnego serca występują w roli prorokiń, i prorokuj przeciwko nim. (1Cool I powiedz: Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‘Biada kobietom zszywającym opaski na wszystkie łokcie i sporządzającym zasłony na każdego rozmiaru głowę, by polować na dusze! Czy dusze, które wy, kobiety, łowicie, to należący do mego ludu, a dusze należące do was to ci, których zachowujecie przy życiu? (19) I czy będziecie mnie bezcześcić wobec mego ludu za pełne garście jęczmienia i za kęsy chleba, żeby przez wasze kłamstwo wobec mego ludu - tych, którzy słuchają kłamstwa - uśmiercić dusze, które nie powinny umrzeć, i zachować przy życiu dusze, które nie powinny żyć?’ (20) Dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‘Oto, kobiety, jestem przeciwko waszym opaskom, którymi łowicie dusze, jak gdyby to były stworzenia latające, i zedrę je z waszych ramion, i pozwolę odejść duszom, które łowicie, duszom, które są jak stworzenia latające. (21) I zedrę wasze zasłony, i wyzwolę swój lud z waszej ręki, i one już się nie znajdą w waszej ręce jako coś upolowanego; i będziecie musiały poznać, że ja jestem Jehowa. (22) Ponieważ przygnębiałyście fałszem serce prawego, podczas gdy ja nie zadawałem mu bólu, i ponieważ wzmacniałyście rękę niegodziwca, by nie zawrócił ze swej złej drogi i nie by i zachowany przy życiu, (23) dlatego, wy, kobiety, nie będziecie już mieć wizji nieprawdy i już nie będziecie wróżyć, stosując wróżby; ja zaś wyzwolę swój lud z waszej ręki i będziecie musiały poznać, że ja jestem Jehowa’.”(Ezech. 14,1-11) „I mężowie spośród starszych Izraela przyszli do mnie i usiedli przede mną. Wtedy doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: ‘Synu człowieczy, ci mężowie wprowadzili do swego serca swoje gnojowe bożki, a przed swymi obliczami położyli powód upadku, przyczynę swego przewinienia. Czyżbym miał być przez nich wypytywany? Dlatego mów z nimi i powiedz im: Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‘Każdemu mężowi z domu izraelskiego, który wprowadza do swego serca swoje gnojowe bożki i który kładzie przed swym obliczem powód upadku, przyczynę swego przewinienia, i który przychodzi do proroka - ja, Jehowa, udzielę odpowiedzi w tej sprawie stosownie do mnóstwa jego gnojowych bożków, aby chwycić dom Izraela za serce, gdyż odstąpili ode mnie przez swe gnojowe bożki - oni wszyscy’. Dlatego powiedz domowi Izraela: Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‘Wróćcie i odstąpcie od swych gnojowych bożków i odwróćcie swe oblicza od wszystkich waszych obrzydliwości; bo każdemu mężowi z domu izraelskiego lub z osiadłych przybyszów przebywających jako przybysze w Izraelu, który odstępuje od podążania za mną i który wprowadza do swego serca swoje gnojowe bożki oraz przed swym obliczem kładzie powód upadku, przyczynę swego przewinienia, a przychodzi do proroka, żeby mnie pytać w swojej sprawie - ja, Jehowa, sam udzielam odpowiedzi. I zwrócę swe oblicze przeciwko temu mężowi, i uczynię z niego znak oraz przysłowia, i zgładzę go spośród mego ludu; i będziecie musieli poznać, że ja jestem Jehowa”. ‘A jeśli prorok daje się zwieść i wypowiada słowo, to ja, Jehowa, zwiodłem tego proroka; i wyciągnę przeciw niemu rękę, i unicestwię go spośród mego ludu, Izraela. I będą musieli nieść swe przewinienie. Przewinienie pytającego będzie takie samo, jak przewinienie proroka, żeby ci z domu Izraela już nie odstępowali od podążania za mną i już się nie kalali wszystkimi swymi występkami. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem’ - brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy.”(Ezech. 16,17-21) „I brałaś sobie swoje piękne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, i czyniłaś sobie wizerunki mężczyzny, i dopuszczałaś się z nimi nierządu. Brałaś też swe haftowane szaty i nakrywałaś je, i kładłaś przed nimi moją oliwę oraz moje kadzidło. I mój chleb, który ci dałem - wyborną mąkę i oliwę, i miód, które dałem ci do jedzenia - również stawiałaś przed nimi jako kojącą woń, i tak się ciągle działo', brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”. 'I brałaś swoich synów oraz swe córki, których mi urodziłaś, i składałaś im w ofierze na pożarcie - czy to nie dosyć twoich nierządów? I zarzynałaś moich synów, i dawałaś im, przeprowadzając ich przez ogień.”(Ezech. 16,36) „Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: 'Ponieważ wylała się twa żądza zmysłowa, a twe wstydliwe części ciała są odsłonięte w twoich nierządach z tymi, którzy cię namiętnie kochają, i ze wszystkimi twymi obrzydliwymi gnojowymi bożkami, razem z krwią twoich synów, których im dałaś,”(Ezech. 23,14) „I jeszcze dodawała do sutych nierządów, gdy zobaczyła mężczyzn wyrytych na ścianie, pomalowane cynobrem ryte wizerunki Chaldejczyków”(Ezech. 23,37) „Bo dopuściły się cudzołóstwa i krew jest na ich rękach, i dopuściły się cudzołóstwa ze swymi gnojowymi bożkami. Ponadto swoich synów, których mi urodziły, przeprowadzały przez ogień - dla nich na żer.”(Ezech. 23,39) „A gdy pozarzynały swoich synów dla swych gnojowych bożków, w tymże dniu przyszły do mego sanktuarium, aby je bezcześcić - i oto właśnie tego się dopuściły w moim domu.”(Ezech. 33,25) „ ‘Dlatego powiedz im tak: Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: Jadacie z krwią i wznosicie oczy ku swym gnojowym bożkom, i wylewacie krew. Czyżbyście mieli dalej posiadać ten kraj?”(Ezech. 36,20-23) Jahwe żąda czci dla swego świętego imienia:„ …. Nie ze względu na was to czynię, domu Izraela, lecz dla mojego świętego imienia, które zbezcześciliście wśród narodów, do których przyszliście. I uświęcę swoje wielkie imię, które było bezczeszczone wśród narodów i które wy zbezcześciliście pośród nich; i narody będą musiały poznać, że ja jestem Jahwe – brzmi wypowiedź wszechwładnego Pana, Jahwe – gdy na ich oczach uświęcę się pośród was”.(Ezech. 39,6b-7) „ …i ludzie będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa. A moje święte imię uczynię znanym pośród mego ludu izraelskiego i już nie pozwolę bezcześcić mego świętego imienia; i narody będą musiały poznać, że ja jestem Jahwe, Święty w Izraelu”. (Oz. 4,12-13) „Lud mój pyta swego drewnianego bożka, a ich laska udziela im wskazówek; duch rozpusty sprawił bowiem, że błądzą, i wskutek rozpusty odstępują od podporządkowania się swemu Bogu. Na szczytach gór składają ofiary, a na wzgórzach sprawiają, że wznosi się dym ofiarny, pod okazałym drzewem i styrakowcem i wielkim drzewem, bo jego cień jest dobry. Dlatego wasze córki dopuszczają się rozpusty, a wasze synowe cudzołożą”.(Oz. 8,4) „Ustanowili sobie królów, ale nie za moją sprawą. Ustanowili książąt, lecz ja o tym nie wiedziałem. Ze swego srebra i złota uczynili sobie bożki, aby zostali wytraceni.”(Oz. 8,6) „Było to bowiem z Izraela. Wykonał to rzemieślnik i nie jest to Bóg; gdyż cielec Samarii rozleci się w drzazgi.”(Oz. 13,2) „A teraz popełniają jeszcze jeden grzech, robiąc sobie lany posąg ze swego srebra, bożki według własnego zrozumienia, i wszystko to - dzieło rzemieślników. Mówią do nich: 'Niech ludzie składający ofiary całują cielce'.”(Oz. 13,4-6) „Lecz ja jestem Jehowa, wasz Bóg - już od ziemi egipskiej - i nie było Boga oprócz mnie, którego znaliście; i oprócz mnie nie ma wybawcy. Poznałem cię na pustkowiu, w ziemi gorączki. Nasycili się na swym pastwisku. Nasycili się, a ich serce stało się wyniosłe. Dlatego zapomnieli o mnie.” (Amos 5,26) „I poniesiecie swego króla Sakkuta oraz Kewana, swe wizerunki, gwiazdę waszego boga, któregoście sobie uczynili”.(Mich. 5,12-13) „Wytępię też czary z twojej ręki i już nie będzie u ciebie tych, którzy uprawiają magię. I usunę spośród ciebie twoje ryte wizerunki i słupy, i już nie będziesz się kłaniać dziełu swych rąk”.(Habk. 2,18-19) „Cóż za pożytek z rzeźbionego wizerunku – jeśli został wyrzeźbiony przez swego twórcę – z lanego posągu i nauczyciela fałszu? Jeśli twórca jego postaci tak mu zaufał, że wykonuje bezwartościowe bogi, które są nieme? Biada temu, kto mówi do kawałka drewna: ‘Przebudźże się!’, a do niemego kamienia: ‘Ocknij się! On udzieli pouczenia!’ Oto jest powleczony złotem i srebrem, a nie ma w sobie tchnienia.”(Sof. 1,4-6) „Wyciągnę też rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytracę z tego miejsca tych, którzy pozostali Baalowi, ' imię kapłanów cudzoziemskich bogów wraz z kapłanami, i tych, którzy na dachach kłaniają się zastępowi niebios, oraz tych, którzy się kłaniają, przysięgając Jehowie i przysięgając na Malkama; również tych, którzy przestają podążać za Jehową i którzy już nie szukają Jehowy ani nie pytają o niego”(Zach. 10,2) „Bo terafim wyrzekły coś niesamowitego; wróżbiarze zaś ujrzeli w wizji fałsz i opowiadają nic niewarte sny, na próżno też próbują pocieszać. Dlatego odejdą jak trzoda; będą uciśnieni, gdyż nie ma żadnego pasterza.”  (Jana 4,24) Boga należy czcić duchem i prawdą.(Dz. 7,48-50) „Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok: Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan (Jahwe), albo gdzież miejsce odpoczynku mego? Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka?”(Dz. 17,24-25) „On nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował”.(Dz. 17,29) „Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo podobne jest do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka”.(Rz. 1,23) „I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na coś podobnego do wizerunku zniszczalnego człowieka, a także ptaków oraz stworzeń czworonożnych i pełzających”.(Rz. 1,25) „ ….. właśnie tych, którzy prawdę Bożą zamienili na kłamstwo oraz wielbili stworzenie i dla niego pełnili świętą służbę zamiast dla tego, który stworzył i który jest błogosławiony na wieki. Amen”.(1 Kor. 8,4) „A jeśli chodzi o jedzenie pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek jest nicością na świecie i że nie ma innego Boga oprócz jednego”.(1 Kor. 10,14) „Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa”.(Gal. 5,19-20) „Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiść, pijatyki, hulanki i tym podobne rzeczy”.(1 Jana 3,2)„Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów”.(1 Jana 4,12a) „Boga nikt nigdy nie widział”.(1 Jana 5,21)„Dziateczki, strzeżcie się bożków”.
2 przykazanie 
Figurki, obrazy i inne przedmioty kultu (medaliki, różańce, krzyże, relikwie, szkalpierzyki) Kościół katolicki darzy wyjątkowo nabożną czcią…


„Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania…” (2 Mojż. 20:3-5 oraz 5 Mojż. 5:7-9)„Nie wolno ci padać na twarz przed innym bogiem, gdyż Jahwe, który ma na imię Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym”. (2 Mojżeszowa 34:14)
„I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”. (Izajasza

„Do kogo mnie przyrównacie albo z kim mnie zrównacie lub zestawicie, żebyśmy byli do siebie podobni? Niektórzy szastają złotem z sakiewki i odważają srebro za pomocą ramienia wagi. Najmują kogoś wykonującego przedmioty z metalu, a on z tego czyni boga. Padają na twarz, kłaniają się. Niosą go na ramieniu, Dźwigają go i stawiają go na jego miejscu, żeby stał. Z miejsca, gdzie stoi, nie przenosi się. Ktoś do niego woła, lecz on nie odpowiada; nikogo nie wybawia z jego udręki”. (Izajasza 46:5-7)
„Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”. (Izajasza 45:20)
„Bo zwyczaje ludów są tylko tchnieniem, ponieważ jest to zwykłe drzewo z lasu, które ktoś ściął, dzieło rąk rzemieślnika posługującego się dłutem. Upiększa się je srebrem i złotem. Przymocowują je gwoździami i młotami, żeby żaden się nie chwiał. Są jak strach na wróble w polu ogórkowym i nie potrafią mówić. Trzeba je nosić, bo nie potrafią stawiać kroków. Nie lękaj się ich, ponieważ nie mogą sprowadzić nieszczęścia, nie są też w stanie czynić nic dobrego”. (Jerem

„Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.” (Jeremiasza 10:14-15)
„Każdy, kto wykonuje przedmioty z metalu, zawstydzi się z powodu rzeźbionego wizerunku; bo jego lany posąg jest fałszem i w tych rzeczach nie ma ducha. Są marnością, dziełem wartym śmiechu. Znikną, gdy zostanie na nie zwrócona uwaga Jeremiasza 51:17-1Cool „Nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo podobne jest do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka”.
„Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ziemskiego człowieka.
Mają usta , lecz nie mówią;
mają oczy, lecz nie widzą;
mają uszy, lecz nie słyszą.
Mają nos, lecz nie czują zapachu.
Ręce mają, lecz nie dotykają.
Stopy mają lecz nie chodzą;
gardłem swym nie wydają dźwięku.
Do nich staną się podobni ich twórcy – wszyscy, którzy im ufają”.

„Boga nikt nigdy nie widział”.Jana 4:12)
„I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na coś podobnego do wizerunku zniszczalnego człowieka, a także ptaków oraz stworzeń czworonożnych i pełzających”.

„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich” (Dzieje 7:4Cool
„On nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował”.

Jeszcze w XX wieku, zwyczajem było noszenie w lektyce papieża, siedzącego na pozłacanym tronie, oraz całowanie go w stopy.Apostoł Piotr — w przeciwieństwie do papieży — nigdy nie pozwoliłby na to, żeby człowiek oddawał mu hołd, w jakiejkolwiek postaci, tymbardziej w formie całowania stóp, jak to czyniono papieżom przez wieki. Zwróćmy uwagę, jak ów zareagował, gdy rzymski setnik Korneliusz padł mu do nóg i złożył pokłon: „Piotr (…) podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem” (Dzieje 10:25-26; Mateusza 23:8-12)A kiedy mieszkańcy Listry chcieli obwołać apostoła Pawła bogiem i złożyć na ich cześć ofiarę, ów zdecydowanie zareagował: „Mężowie, dlaczego to czynicie? My tez jesteśmy ludźmi i podlegamy tym samym ułomnościom” (Dzieje 14:1
5)
Równiez apostoł Jan nie pozostawia złudzeń, co do hołdowania komuś innemu, jak wyłącznie Bogu: „… a gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać cześć u stóp anioła, który mi to pokazywał. Ale on mi mówi: 'Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci (…). Oddaj cześć Bogu' ”. (Objawienie 22:8-9)Jak widać — nawet aniołom nie powinno się kłaniać, a wyłączna część należy się Bogu.
 

Brak komentarzy: