sobota, 11 października 2014


Modlitwa w Językach

Ten Język Nie Zawsze jest Nieznany
Moja żona Claire, nie mogła zrozumieć dlaczego Lucia Molina nagle, w takim uniesieniu mówiła do niej
po hiszpańsku. Claire nigdy nie uczyła się tego języka!
Spotkanie modlitewne kobiet we wtorek dobiegało końca i Lucia pochodząca z Kuby myślała, że jej
nowa amerykańska siostra w Chrystusie powinna rozumieć jej szybki, ognisty hiszpański. W następną
sobotę jedna siostra we wspólnocie potrafiąca porozumiewać się w obu tych językach przyszła do
Claire, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.
Ernestin Kittleman rozmawiała z Lucią o tym wydarzeniu. "Lucia zauważyła, że modliłaś się pięknie i
płynnie po hiszpańsku", powiedziała. "Modliłaś się za pewnych Chrześcijan w Chinach, wymieniając ich
imiona i prosząc Pana o ochronę dla nich. Jednak to jeszcze nie wszystko Claire, ty także śpiewałaś
piosenkę po hiszpańsku, więc Lucia przyjęła, że śpiewasz w języku, który rozumiesz i modlisz się za
ludzi, których znasz."
Claire modliła się i śpiewała w językach poprzez moc Ducha Świętego.
Paweł pisał:
"Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja." 1 KOR 14:14
Jak również:
"Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch
wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha,
bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi." RZYM 8:26-27
Duchowe Obrazy
Jeszcze jedna kobieta podczas wtorkowego spotkania grupy modlitewnej opisywała niezwykłe
doświadczenie, które otrzymała od Pana.
Dorothy Watson tak samo często modliła się w językach, jak i w swym ojczystym angielskim. Pewnego
dnia zaciekawiona poprosiła Pana, by powiedział jej, o czym do Niego mówi podczas modlitwy w
językach. Pan odpowiedział pokazując jej kilka duchowych obrazów, w sposób podobny do tego w jaki
wyświetla się film na ekranie.
Na początku kobieta ta zobaczyła twarz, potem następną i kolejną, twarze pojawiały się w określonych
odstępach czasu tak długo, jak ona modliła się w nieznanym sobie języku. Niektóre osoby poznawała,
inne zaś były jej całkiem nieznane. Widziała również twarze ludzi innych narodowości, ras i kultur. Gdy
pojawiały się one w jej wizji, Dorothy wiedziała, że z pomocą Ducha Świętego właśnie wstawia się za
tych ludzi u Boga. Takie doświadczenie Dorothy Watson przeżyła tylko raz. Była z tego powodu bardzo
szczęśliwa i nie oczekiwała, że się ono powtórzy.
Ostatnio, z innej strony świata nadeszło świadectwo świadczące o "danym przez Ducha języku",
który był nieznany mówcy, lecz zrozumiały dla innej osoby. Dotyczy to Sama Sasser'a misjonarza na
Kategoria A2 "MODLITWA W JĘZYKACH"
sa2012pl Strona 2
Wyspach Marshall'a. Odwiedził on zbór w Tauranga, w Nowej Zelandii. Wyjaśnia on, co zaszło pewnego
wieczora:
"Po około 20 minutach wychwalania i uwielbiania Pana podczas nabożeństwa, jeden ze starszych
zboru przyjął dziwną pozycję, wciąż stojąc, pochylił się do przodu, aż do pasa i zaczął śpiewać w
językach, co natychmiast zwróciło moją uwagę, gdyż język w którym śpiewał, był bardzo czystym
dialektem Ratak Chain pochodzącym z Wysp Marshall’a. Gdy skończył śpiewać, zaczął płakać. Mówiąc
szczerze, myślę, że był on trochę zakłopotany, gdyż zarówno jego poza, jak i śpiew w językach, objawił
się w zupełnie dla niego nowy sposób.
Ludzie stali w ciszy, w pomieszczeniu słychać było tylko głęboki szloch starszego zboru. Chociaż ja
sam już od ponad 11 lat posługiwałem się językiem, w którym śpiewał ten człowiek i byłem w pełni
świadomy tego, co usłyszałem, Duch nie pozwalał mi nic powiedzieć.
Pastor wszedł na podwyższenie i pełen namaszczenia Ducha zwrócił się do zgromadzenia.
"Przyjaciele", powiedział, "śpiew, który usłyszeliśmy przed chwilą to pieśń zwycięstwa pochodząca z
Wysp na Pacyfiku, w której Pan mówi nam, że jest naszym zwycięzcą i że my powinniśmy przejąć i
zachować ziemię poprzez Jego przelaną Krew."
Gdy usłyszałem wykład, byłem głęboko poruszony w Duchu. To, co powiedział Pastor dokładnie
zgadzało się z przesłaniem, które usłyszeliśmy.
Po pierwsze, ukłon do pasa w pozycji stojącej jest fizycznym znakiem, z tego co pamiętam, pozę taką
przyjmował często starszy Pastor Batunga z Wysp Marshall'a. Przesłanie w językach w samej rzeczy
było pieśnią zwycięstwa. Głównym powtarzającym się w niej zwrotem było “Moris-in quoj” powiedzenie
dobrze znane wśród starszych ludzi na Wyspach Marshall'a. Zwrotu tego używa się w celu określenia
ziemi lub własności przyznanej rodzinie walecznego żołnierza, który przelał swą krew podczas walki.
Wszedłem na podwyższenie, by potwierdzić ten znak oraz wykład języków dany przez Pastora, po
czym cała wspólnota odczuła pokrzepiającą obecność Pana."
W zeszłym roku psycholog H. Newton Maloney brał udział w przygotowywaniu raportu zatytułowanego
"Mówienie Językami”, dla Seminarium Teologicznego Fuller. W swojej wypowiedzi stwierdził, iż
mówienie językami musimy rozumieć jako aktualną formę religijnego wyrazu, a nie jako symptom
psycho-patologiczny.
Oczywiście, mówienie językami przez moc Ducha Świętego jest prawdziwie formą religijnego wyrazu.
Dowodzi tego zarówno Nowy Testament jak i niezliczone doświadczenia współczesnych wierzących.
Ci, którzy modlą się w językach nie utrzymują jakoby byli jakimś specjalnym rodzajem uduchowionych
ludzi. Są oni po prostu zwykłymi Chrześcijanami, którzy pozwalają Duchowi Świętemu modlić się przez
nich, w wybrany przez Niego sposób. Modlitwę w językach traktują oni jako przywilej dla kogoś, kto
pragnie być używany przez Ducha Świętego, by wstawiać się za innymi u Boga, i chcieliby powiedzieć
wam o radości i o Bożym błogosławieństwie, które otrzymują czyniąc to. Wstawiennictwo staje się dla
nich radością.
Apostoł Paweł wyjaśniał:
"Cóż tedy? Będę się modlił duchem - (poprzez Ducha Świętego we mnie) - będę się modlił - (rozumiejąc) -
i rozumem..." 1 KOR 14:15 rozszerzona
W ostatniej dekadzie wyrażenie "modlitwa w językach" weszło do powszechnego użytku opisując
fenomen mówienia językami. Wyrażenie to jest, być może nowe, jednakże samo doświadczenie o
którym mowa, jest tak stare jak cały Nowy Testament:
"Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym..."

Brak komentarzy: