sobota, 11 października 2014


Jezus Chce Cię Uzdrowić!

Kilka Pism z Biblii, które pokazują jak doświadczyć zbawienia i uzdrowienia przez modlitwę.
„... i uzdrawiał wszystkich,
którzy się źle mieli, Aby się
spełniło, co przepowiedziano
przez Izajasza proroka, mówiącego:
On niemoce nasze wziął
na siebie i choroby nasze
poniósł.” MAT 8:16-17
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam i na wieki.” HEB 13:8
„Służcie PANU, Bogu waszemu,
a On pobłogosławi chleb twój i
wodę twoją. Oddalę też choroby
spośród ciebie.” II MOJ 23:25
Wszyscy, którzy wierzą w
Jezusa i podążają za Nim,
otrzymają przebaczenie za
swoje grzechy: „O nim to
świadczą wszyscy prorocy, iż
każdy, kto w niego wierzy,
dostąpi odpuszczenia grzechów
przez imię jego.” (DZ. AP. 10:43)
Każdy, kto wierzy w Jezusa
zostaje uwolniony ze skłonności
do grzechu. (Alkoholizm,
palenie tytoniu, zażywanie
narkotyków, itp., - grzechy,
których nie możesz porzucić
bez pomocy innych). Biblia
mówi o Chrystusie: „On
grzechy nasze sam na ciele
swoim poniósł na drzewo,
abyśmy, obumarłszy grzechom,
dla sprawiedliwości żyli; jego
sińce uleczyły was.” (1 PIOTRA
2:24)
Ostatnia część wyżej wspomnianego
wersu z Biblii mówi
nam, że nasze ciało również
zostanie uzdrowione, jeśli
uwierzymy w Jezusa. On wziął
na siebie nasze cierpienia,
kiedy zabrał nasze grzechy.
Zabrał je, więc nie musimy się
już nimi martwić. On martwi
się nimi za nas, więc
powinniśmy być wolnymi od
zła. Biblia mówi, że On: „… i
uzdrawiał wszystkich, którzy się
źle mieli, Aby się spełniło, co
przepowiedziano przez Izajasza
proroka, mówią-cego: On
niemoce nasze wziął na siebie i
choroby nasze poniósł.” (MAT
8:16-17)
On, który wierzy w Jezusa,
nigdy nie będzie cierpiał
chorób. Biblia mówi: „... nic
wam nie zaszkodzi.” (ŁUK 10:19)
Ty, który jeszcze nie uznałeś
Jezusa za swego Zbawcę i
lekarza, zrób to teraz. To jest
bardzo proste, prostsze niż
wielu ludziom się wydaje.
Pozwól, że dam ci przykład.
Ewangelia Marka (MK 5:25-
29), mówi o kobiecie, która
chorowała przez 12 lat. Tak
jak wielu innych, wierzyła
medycynie i szukała pomocy u
wielu lekarzy. W wierszach
25-26 czytamy: „A niewiasta,
która od dwunastu lat miała
krwotok i dużo ucierpiała od
wielu lekarzy, i wydała wszystko,
co miała, a nic jej nie pomogło,
przeciwnie, raczej jej się pogorszyło...”
Lecz wtedy usłyszała o
Jezusie i zdecydowała się
uwierzyć Mu. Jezus natychmiast
ją uzdrowił bez
używania skalpela i lekarstw.
W wersach 27-29 czytamy:
„Gdy usłyszała wieści o Jezusie,
podeszła w tłumie i dotknęła
szaty jego, Bo mówiła: Jeśli się
dotknę choćby szaty jego, będę
uzdrowiona. I zaraz ustał jej
krwotok, i poczuła na ciele że
jest uleczona z tej dolegliwości.”
To jest tak proste do pojęcia.
Wiara nie jest niczym dziwnym
czy czymś nadprzyrodzonym.
Wszyscy ludzie
mają określoną wiarę. Jest ci
potrzebna, by pójść do
lekarza, prowadzić samochód,
czy po to, by pracować.
Musisz tak samo wierzyć, gdy
uciekasz się do Jezusa.
Wierzyć, że Jezus jest Synem
Bożym i zwyciężył całe zło i
wyznać to przed krewnymi,
przyjaciółmi, a wtedy będziesz
uratowany:
„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz,
że Jezus jest Panem, i
uwierzysz w sercu swoim, że Bóg
wzbudził go z martwych, zbawiony
będziesz. Albowiem
sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje
się ku zbawieniu.” RZYM 10:9-10
Kategoria C „JEZUS CHCE CIĘ UZDROWIĆ!"
sc0103pl Strona 2
JEZUS CHCE UZDRAWIAĆ Z
CHORÓB RÓWNIEŻ DZISIAJ
Poniższe zdjęcia pokazują jak
mały chłopiec, który złamał
sobie ramię został uzdrowiony
przez wstawiennictwo:
(1) Po tym, jak mały chłopiec
złamał sobie ramię, nie był w
stanie nim ruszać przez dwa
lata. Wyglądało tak, jak
wygląda wykręcona ścierka.

Brak komentarzy: