sobota, 11 października 2014

 Nie Pozwól Na Rysę w Swojej Zbroi

 "A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego..." (EFEZ 6:16)
Opierając się na pewnym Słowie Boga nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek wątpliwości wkradały się do naszych myśli podważając moc Boga obecną w naszym życiu.
Zamiast poddawać się, czy też ulegać trudnościom wyznajemy Słowo Boga - nie ważne jakie zaistnieją okoliczności. Gdy wyznajemy coś, mówimy to samo lub jesteśmy w całkowitej harmonii i zgodności z tym, w co wierzymy (RZYM 10:9).
Tutaj jest lista 12 sytuacji, w które napełnionym Duchem ludziom nigdy nie wolno popadać. Została nam dana zbroja, abyśmy mogli odeprzeć wszelkie ogniste strzały zwątpienia - zatem użyjmy jej.
MOJA LISTA "NIGDY WIĘCEJ"
Po pierwsze: Nigdy więcej nie powiem "Nie mogę", gdyż "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie" (FILIP 4:13).
Po drugie: Nigdy więcej nie wyznam, że mi czegoś brakuje, gdyż "Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie" (FILIP 4:19).
Po trzecie: Nigdy więcej nie powiem, że się czegoś boję, gdyż "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości" (2 TYM 1:7).
Po czwarte: Nigdy więcej nie przyznam się do zwątpienia, ani braku wiary, gdyż "Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił" (RZYM 12:3; EF 4:7).
Po piąte: Nigdy więcej nie wyznam, że jestem słaby, gdyż "Pan jest siłą życia mego" (PS 27:1) oraz "Lud tych, którzy znają swego Boga, umocni się i będą działać" (DAN 11:32).
Po szóste: Nigdy więcej nie przyznam, że szatan ma władzę nad moim życiem, gdyż "Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1 JAN 4:4).
Po siódme: Nigdy więcej nie przyznam się do porażki, gdyż "Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie" (2 KOR 2:14).
Po ósme: Nigdy więcej nie wyznam, że brak mi mądrości, gdyż "Jesteście w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga" (1 KOR 1:30).
Po dziewiąte: Nigdy więcej nie przyznam się do choroby, gdyż "Jego ranami jesteśmy uleczeni" (IZ 53:5) oraz "On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł" (MAT 8:17).
Po dziesiąte: Nigdy więcej nie wyznam, że czymś się martwię lub, że jestem rozczarowany, ponieważ "Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie" (1 P 5:7). W Chrystusie jestem "wolny od trosk"!
Po jedenaste: Nigdy więcej nie wyznam, mego zniewolenia gdyż "Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność" (2 KOR 3:17). Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego.
Po dwunaste: Nigdy więcej nie wyznam, że czuję się potępiony, gdyż "Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" (RZYM 8:1). Będąc w Chrystusie jestem wolny od potępienia. Niektóre z pism zostały zaczerpnięte z KJV.

Brak komentarzy: