sobota, 11 października 2014

Fałszywe objawienia Fatimskie

W październiku świat katolicki wspomina tzw. objawienia fatimskie. Pojawiająca się tam rzekoma Maria przyniosła ludziom szczególne poselstwo: wywyższenia własnej osoby.

Katolicy zdają się nie dostrzegać, że natura objawień maryjnych jest niezgodna z Biblią. Więcej – ich treść uderza w samo serce ewangelii, czyli prawdę o zbawczej ofierze Syna Bożego. Owa Maria z objawień zdaje się wydzierać Bogu Jego władzę i siebie stawiać w miejsce Chrystusa. To ona, zamiast Jezusa, cierpi za grzeszników, pośredniczy, wyjednuje łaski, daje pokój, oferuje miłosierdzie, domaga się czci. O Chrystusie mówi niewiele, a jeśli już, to straszy Jego gniewem. Fatimskie poselstwo zaleca kult człowieka, choć zabrania tego Biblia. Warto prześledzić choćby kilka „maryjnych” zaleceń i porównać je z Biblią (patrz zestawienie poniżej).

Boskie pochodzenie objawień maryjnych miał potwierdzić cud. Rzekoma Maria zapowiedziała go na październik 1917 roku. Zebrany wtedy tłum obserwował tzw. taniec słońca. A co w podobnej sytuacji zrobił Jezus? Gdy ludzie żądali, by na potwierdzenie swej boskości uczynił cud – On odmówił. Nic wokół nie wirowało, natomiast cuda Jezusa pomagały ludziom w potrzebie. To treść ma określać źródło poselstwa. Jak widać poniżej, fatimskie przesłanie nie mogło pochodzić od Boga. Chyba że ktoś uzna, iż Bóg przeczy samemu sobie.

Chrystus przestrzegał uczniów przed dziwnymi zjawiskami, zwiedzeniem, pojawianiem się rzekomych posłańców (Mt 24. 24). Podkreślał, aby trzymać się jego słowa. Według Biblii, źródłem nadnaturalnych objawień, które zaprzeczają jej prawdom, są demony. „I szatan przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11. 14), a jego działaniom towarzyszą „znaki i rzekome cuda” (2 Tes 2. 9). To on skupia się tylko na sobie. Rzekoma Maria czyni podobnie: zaleca skierowany do siebie różaniec, kult swojego niepokalanego serca, modły do siebie, proponuje pokój w zamian za wykonanie jej poleceń, twierdzi, że tylko ona może pomóc ludziom. Ten, który się pod nią podszywa, chorobliwie domaga się czci. W Biblii jest przedstawiony jako kąsający wąż, którego zdepcze Mesjasz. Czy to nie dziwne, że w swej kolejnej odsłonie „Święta Maria z Guadalupe” znaczy w fonetycznym języku Azteków właśnie „Zdeptany Kamienny Wąż”? Szatan robi wszystko, by odwrócić katolików od wiary zorientowanej na Biblię i Chrystusa. Dopóki Kościół będzie kładł nacisk na niebiblijne nauki z kultem Marii na czele, dopóty drzwi dla największego Bożego przeciwnika będą otwarte. Jak jednak zachować się mają wierni, dla których przewodnikiem nie jest Chrystus, lecz człowiek w bieli? Przypomnijmy papieskie słowa wygłoszone w sierpniu 2002 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej:

Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, (...) Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus, Maria!”.

Komu oddany był więc Jan Paweł II, skoro autorem tych objawień nie jest pokorna Maria z ewangelii? Kto tak naprawdę kierował tym Kościołem?

_____________________________________________________________________________________________
Zjawa fatimska:
Złóż ofiarę za grzeszników (...) nie ma bowiem nikogo, kto by złożył ofiarę za nich.....
.i modlił się za nimi”.
Jeśli ludzie uczynią to, co ja mówię, wiele dusz będzie zbawionych”.

Biblia:
Jezus złożył „raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy”; „jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzysą uświęceni”; (Hbr 10. 12, 14). Chrystus został „raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu” (Hbr 9. 28). „Lecz on [Jezus] zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze (...) On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami” (Iz 53. 5, 12).
____________________________________________________________________________________________
Zjawa fatimska:
Zmów różaniec każdego dnia za pokój na świecie”.

Biblia:
Pokój osiągalny jest wyłącznie „przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 5. 1; 2 P 1. 2).
_____________________________________________________________________________________________

Zjawa fatimska:
Aby ich [grzeszników] zbawić, Bóg chce ustanowić na całym świecie kult i modły do mojego niepokalanego serca”. „Ludzie (...) opierają się na łasce, nie słuchają mojego głosu”.

Biblia:
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia [oprócz Jezusa], w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4. 12). „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar” (Ef 2. 8).
______________________________________________________________________________________________

Zjawa fatimska:
Moje serce jest przytłoczone cierniem grzechów”. „Kapłani winni łączyć się w pokucie i modlitwie szerząc nabożeństwo do mego serca”

Biblia:
Jezus żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7. 25), „mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa” (1 J 2. 1). Bóg posłał Syna, „aby świat przez Niego był zbawiony” (J 3. 17); „Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim”(Ps 62. 3).
______________________________________________________________________________________________

Zjawa fatimska:
Odmawiaj często modlitwę: Królowo świata, Pośredniczko ludzi... ...jedyna nasza ucieczko... ...i nadziejo”

Biblia:
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tym 2. 5).„Bóg jest ucieczką naszą” (Ps 62. 9). „Miej nadzieję w Panu” (Ps 27. 14).

_____________________________________________________________________________________________________________________

Brak komentarzy: