sobota, 11 października 2014

SŁOWO BOGA POTĘPIA SZATANA I WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA:
CZARNOKSIĘSTWO - MAGIĘ - ASTROLOGIĘ - HIPNOZĘ - SPIRYTYZM itd.
Słowo Boga mówi nam dlaczego w dzisiejszym świecie jest tak wiele problemów:
"Lecz biada ziemi i morzu, gdyż ZSTĄPIŁ DO WAS DIABEŁ pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele."
OBJAWIENIE 12:12
"I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został NA ZIEMIĘ
zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie." OBJAWIENIE 12:9
Diabeł naprawdę istnieje i jest teraz na świecie! On i jego aniołowie robią wszystko, by CIĘ ZWIEŚĆ, abyś nie mógł być
zbawiony. W szczególności oszukał on większość świata, że jest tylko mitem, i że nie istnieje naprawdę. To jest
OSZUSTWO!
"Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba." ŁUKASZ 10:18
Jezus nie miał halucynacji! On WIDZIAŁ szatana! W ciągu całej posługi na ziemi Jezus wypędzał demony, sługi szatana.
"A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił.
I zdumiał się lud i mówił: Nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu.” MATEUSZA 9:32-33
"Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud,
i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?" MATEUSZA 12:22-23
"A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży." MARKA 3:11
"O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych
przez diabła, bo Bóg był z nim." DZ APOST.10:38
JEZUS NIGDY SIĘ NIE ZMIENIŁ - DZISIAJ także działa w ten sposób w Swym kościele.
"A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą."
MARKA16:17
Tymczasem świat coraz bardziej zwraca się ku oszustwom szatana. Na całym świecie ludzie otwarcie zwracają się do
niego, honorując go jako swego mistrza - nie zdając sobie sprawy, że zmierzają PROSTO KU OGNIOM PIEKIELNYM.
Bóg mówi w Swym Słowie:
"NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW OBOK MNIE." 2 MOJŻESZOWA 20:3
"...NIE MA ŻADNEGO INNEGO BOGA, OPRÓCZ JEDNEGO. Bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi (i
dlatego jest wielu bogów i wielu panów). Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko... i jeden Pan,
Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje..." 1 KORYNTIAN 8:4-6
"Ale PAN jest PRAWDZIWYM BOGIEM. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą
znieść jego groźby." JEREMIASZA 10:10
To nie żart! Ludzie, którzy zostali zwiedzeni do tego stopnia, by wielbić szatana czy też JAKIEGOKOLWIEK INNEGO
BOGA będą cierpieć z powodu gniewu prawdziwego Boga na Jego sądzie prowadzonym przez Jezusa Chrystusa. Tak jak
miasta Sodoma i Gomora dane są nam za przykład konsekwencji seksualnej niemoralności, tak narody ziemi kananejskiej,
które Bóg zniszczył przed wojskami Jozuego, ukazują nam konsekwencje oddawania czci fałszywym bogom:
"Ale jeżeli zapomnisz PANA, Boga twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że
niechybnie zginiecie. Jak narody, które PAN wytraca przed wami, tak samo i wy ZGINIECIE za to, że nie będziecie słuchać głosu
PANA, Boga waszego." 5 MOJŻESZOWA 8:19-20
Czym narody te sprowokowały Boży gniew?
Kategoria A1 "SŁOWO BOGA POTĘPIA SZATANA I WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA"
sa1008pl Strona 2
CZARNOKSIĘSTWO I CZARNA MAGIA: JAKIEKOLWIEK używanie magii jest bezpośrednim wyzwaniem rzuconym Bogu,
którego ON NIE BĘDZIE TOLEROWAŁ. Nawet ci, którzy wywołują duchy dla zabawy, igrają z wielkim niebezpieczeństwem!
Słowo Boga mówi:
"Czarownicy nie zostawisz przy życiu." 2 MOJŻESZOWA 22:18
"UDZIAŁEM ZAŚ bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników (cudzołożników), I CZAROWNIKÓW, i
bałwochwalców, i wszystkich kłamców BĘDZIE JEZIORO PŁONĄCE OGNIEM I SIARKĄ. To jest śmierć druga."
OBJAWIENIE 21:8
RZUCANIE UROKÓW: Używanie czarów: rodzaj czarnej magii.
WRÓŻENIE: Przepowiadanie szczęścia - wróżenie z dłoni, karty tarota, kryształowe kule, losowania!
Wszystkie te rzeczy są oszustwem i szyderstwem wobec Boga.
PRZESTRZEGANIE OKRESÓW CZASOWYCH: Astrologia i przepowiadanie przyszłości - włączając, w to 'nieszkodliwe'
horoskopy drukowane na całym świecie! Taki jest sąd Boga nad ludźmi zaangażowanymi w te rzeczy:
"Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać.
PATRZCIE, SĄ ONI JAK CIERNIE, KTÓRE POCHŁANIA OGIEŃ; nie potrafią uratować swojego życia z płomieni...."
IZAJASZA 47:13-14
ZAKLĘCIA: Hipnoza. Jeden z trików szatana!
JOGA: Jest to mistycyzm z państw wschodu, dający światu fałszywy i pochodzący od szatana 'pokój' - bezpośrednio
sprzeciwiający się Jezusowi Chrystusowi w Biblii, który mówi:
"Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję..." JANA 14:27
WYWOŁYWANIE DUCHÓW: Ludzie, którzy wywołują duchy utrzymują, że mają kontakt ze zmarłymi (NEKROMANI), lub
że mogą przepowiadać przyszłość (WRÓŻBICI lub JASNOWIDZĄCY). Także MEDIA, którzy utrzymują, że są w stanie
prowadzić seanse spirytystyczne i tym podobne rzeczy. Bóg potępia ich wszystkich, jak również ludzi, którzy mają z nimi
do czynienia lub zasięgają ich rady!
"NIE BĘDZIECIE SIĘ ZWRACAĆ do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich
nieczystymi; Ja, PAN, jestem Bogiem waszym." 3 MOJŻESZOWA 19:31
"Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie to zwrócę swoje oblicze przeciwko
takiemu i wytracę go spośród jego ludu." 3 MOJŻESZOWA 20:6
"A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamieniują ich, krew ich spadnie na nich."
3 MOJŻESZOWA 20:27
Wszystkie te rzeczy są obrzydliwością dla żyjącego Boga; tak samo jak ci, którzy je czynią, ci których kara jest
straszna. Nie pozwól aby szatan mógł cię oszukać tak, byś myślał, iż igrając z tymi rzeczami możesz uniknąć gniewu
Bożego - tyczy się to nawet horoskopów, 'magicznych' uroków, czy też spirytystycznych seansów ze znajomymi 'po prostu
dla zabawy'. We WSZYSTKIM tym działa szatan i jego aniołowie i jeżeli angażujesz się w takie rzeczy, Bóg będzie cię z
tego rozliczał.
"NIECH NIE ZNAJDZIE SIĘ u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani
wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; Gdyż
OBRZYDLIWOŚCIĄ DLA PANA JEST KAŻDY KTO TO CZYNI, i z powodu tych obrzydliwości PAN, Bóg twój, wypędza ich
(narody ziemi kananejskiej) przed tobą." 5 MOJŻESZOWA 18:10-12
Jeżeli zostałeś zwiedziony i zaangażowałeś się w te rzeczy, POKUTUJ i POZWÓL JEZUSOWI WYZWOLIĆ CIĘ z mocy
szatana. Pan wkrótce przyjdzie, by sądzić świat i zabrać wszystkich, którzy Go kochają do Swego świętego miasta na
zawsze:
"Oto przyjdę wktótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni,
początek i koniec. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY PRZESTRZEGAJĄ MOICH PRZYKAZAŃ, aby mieli prawo do drzewa żywota i
mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy I CZAROWNICY, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy
miłują kłamstwo i czynią je." OBJAWIENIE 22:12-15
NIKT INNY nie może cię zbawić: ZRÓB POKUTĘ TERAZ zanim będzie za późno!
"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do
nich: UPAMIETAJCIE SIĘ i niechaj się każdy z was da OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z
dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła." DZ APOST. 2:37-39

Brak komentarzy: