sobota, 11 października 2014

Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie czym jest Biblia?
I
Rzym. 1,2
[...] Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych.
• Jakie znaczenie ma Biblia w moim chrześcijańskim życiu?
Biblia jest zbiorem 66 oddzielnych ksiąg, napisanych na przestrzeni ok.1500 lat przez ponad 40 różnych autorów. Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego; obdarzona Boskim autorytetem. Dlatego przekazuje ludziom Boże poselstwo i mówi jak powinna wyglądać nasza społeczność z Bogiem.
A. Nazwy Biblii
1. Biblia
Księgi, którymi pierwsi chrześcijanie posługiwali się w trakcie nabożeństw, określane były przez wierzących (mówiących po grecku) jako biblia” (=księgi). Stąd pochodzi nasze polskie słowo „Biblia”, które przybrało formę liczby pojedynczej. Liczba pojedyncza wskazuje na jednolitość i niepowtarzalność Bożego Słowa.
2. Pismo Święte
Określenie „Pismo Święte” świadczy o tym, że Biblia różni się od innych książek. Jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna.
W niektórych miejscach Biblii „Pismem Świętym” nazwano księgi Starego Testamentu:
II Tym. 3,15
Dziś określenia „Pismo Święte” używamy w odniesieniu do całej Biblii.
3. Inne nazwy
Jakie są inne nazwy Biblii lub jej fragmentów?
Mat. 21,42, Łuk. 24,44, Dz.Ap. 13,15, Rzym. 16,26
B. Podział Biblii
Biblia składa się z dwóch zasadniczych części i zawiera łącznie 66 ksiąg:
- Stary Testament (ST) - Nowy Testament (NT).
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament można podzielić na:
- księgi historyczne - księgi nauczające - księgi prorockie (w NT tylko jedna).
Dzisiejszy podział Biblii na rozdziały zawdzięczamy S. Langtonowi, arcybiskupowi Canterbury (1227 r.), autorem podziału na wiersze jest natomiast drukarz R. Stephanus (1551 r.).
Czy wiedziałeś, że:
• Biblia składa się z 1189 rozdziałów?
• przeczytanie całej Biblii zajmuje 80-100
godzin?
• czytając codziennie cztery rozdziały, w ciągu roku przeczytasz całą Biblię?
Czym jest Biblia?
I
Rzym. 1,2
[...] Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych.
• Jakie znaczenie ma Biblia w moim chrześcijańskim życiu?
Biblia jest zbiorem 66 oddzielnych ksiąg, napisanych na przestrzeni ok.1500 lat przez ponad 40 różnych autorów. Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego; obdarzona Boskim autorytetem. Dlatego przekazuje ludziom Boże poselstwo i mówi jak powinna wyglądać nasza społeczność z Bogiem.
A. Nazwy Biblii
1. Biblia
Księgi, którymi pierwsi chrześcijanie posługiwali się w trakcie nabożeństw, określane były przez wierzących (mówiących po grecku) jako biblia” (=księgi). Stąd pochodzi nasze polskie słowo „Biblia”, które przybrało formę liczby pojedynczej. Liczba pojedyncza wskazuje na jednolitość i niepowtarzalność Bożego Słowa.
2. Pismo Święte
Określenie „Pismo Święte” świadczy o tym, że Biblia różni się od innych książek. Jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna.
W niektórych miejscach Biblii „Pismem Świętym” nazwano księgi Starego Testamentu:
II Tym. 3,15
Dziś określenia „Pismo Święte” używamy w odniesieniu do całej Biblii.
3. Inne nazwy
Jakie są inne nazwy Biblii lub jej fragmentów?
Mat. 21,42, Łuk. 24,44, Dz.Ap. 13,15, Rzym. 16,26
B. Podział Biblii
Biblia składa się z dwóch zasadniczych części i zawiera łącznie 66 ksiąg:
- Stary Testament (ST) - Nowy Testament (NT).
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament można podzielić na:
- księgi historyczne - księgi nauczające - księgi prorockie (w NT tylko jedna).
Dzisiejszy podział Biblii na rozdziały zawdzięczamy S. Langtonowi, arcybiskupowi Canterbury (1227 r.), autorem podziału na wiersze jest natomiast drukarz R. Stephanus (1551 r.).
Czy wiedziałeś, że:
• Biblia składa się z 1189 rozdziałów?
• przeczytanie całej Biblii zajmuje 80-100
godzin?
• czytając codziennie cztery rozdziały, w ciągu roku przeczytasz całą Biblię?

Brak komentarzy: